มะเร็ง (CANCER)

มะเร็ง คือ กลุ่มของโรคที่เกิดเนื่องจากเซลล์ของร่างกายมีความผิดปกติ ที่ DNA หรือสารพันธุกรรม ส่งผลให้เซลล์มีการเจริญเติบโต มีการแบ่งตัวเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ รวดเร็ว และมากกว่าปกติ ดังนั้น จึงอาจทำให้เกิดก้อนเนื้อผิดปกติ


◉ มะเร็ง คือ กลุ่มของโรคที่เกิดเนื่องจากเซลล์ของร่างกายมีความผิดปกติ ที่ DNA หรือสารพันธุกรรม ส่งผลให้เซลล์มีการเจริญเติบโต มีการแบ่งตัวเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ รวดเร็ว และมากกว่าปกติ ดังนั้น จึงอาจทำให้เกิดก้อนเนื้อผิดปกติ และในที่สุดก็จะ ทำให้เกิดการตายของเซลล์ในก้อนเนื้อนั้น ถ้าเซลล์พวกนี้เกิดอยู่ในอวัยวะใดก็จะ เรียกชื่อ มะเร็ง ตามอวัยวะนั้นเช่น มะเร็งปอด มะเร็งสมอง มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็ง เม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งผิวหนัง เป็นต้น
◉ อาการและอาการแสดงของโรคมะเร็ง
➣ ไม่มีอาการใดเลยในช่วงแรกขณะที่ร่างกายมีเซลล์มะเร็งเป็นจำนวนน้อย
➣ มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามสัญญาณอันตราย 8 ประการ ที่เป็นสัญญาณเตือน ว่าควรไปพบแพทย์ เพื่อการตรวจค้นหาโรคมะเร็ง หรือสาเหตุอื่น ๆ ที่ทำให้มีสัญญาณ เหล่านี้ เพื่อการรักษาและแก้ไขทางการแพทย์ที่ถูกต้องก่อนที่จะกลายเป็นโรคมะเร็ง หรือเป็นมะเร็งระยะลุกลาม
➣ มีอาการป่วยของโรคทั่วไป เช่น อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ร่างกายทรุดโทรม ไม่สดชื่น และไม่แจ่มใส
➣ มีอาการที่บ่งบอกว่า มะเร็งอยู่ในระยะลุกลาม หรือเป็นมาก ขึ้นอยู่กับว่าเป็นมะเร็ง ชนิดใด และมีการกระจายของโรคอยู่ที่ส่วนใดของร่างกาย
◉ สัญญาณอันตราย 7 ประการที่ทุกคนควรจะจำไว้เพื่อสุขภาพที่ดี ได้แก่
1. ➣ มีการเปลี่ยนแปลงของระบบขับถ่ายอุจจาระ และปัสสาวะ เช่น ถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ หรือปัสสาวะเป็นเลือด
2. ➣ กลืนอาหารลำบาก หรือมีอาการเสียด แน่นท้องเป็นเวลานาน
3. ➣ มีอาการเสียงแหบ และไอเรื้อรัง
4. ➣ มีเลือดออกผิดปกติ จากทวารต่างๆ
5. ➣ แผลซึ่งรักษาแล้วไม่ยอมหาย
6. ➣ มีการเปลี่ยนแปลงของหูดหรือไฝตามร่างกาย
7. ➣ มีก้อนตุ่มที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
◉ สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง
➤ สาเหตุและปัจจัย เสี่ยงของการเกิดมะเร็ง แบ่งออกเป็น 2 ประเภทที่สำคัญ คือ
1. ➤ เกิดจากสิ่งแวดล้อม หรือ ภายนอกร่างกาย เช่น...

1.1 ➣ สารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อนในอาหารและเครื่องดื่ม สารก่อมะเร็งที่เกิดจากการปิ้ง ย่าง สารเคมีที่ใช้ในขบวนการถนอมอาหาร สีผสมอาหารที่มาจากสีย้อมผ้า
1.2 ➣ รังสีเอ็กซเรย์ อุลตราไวโอเลตจากแสงแดด
1.3 ➣ เชื้อไวรัส ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสฮิวแมนแพบพิลโลมา
1.4 ➣ การติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ
1.5 ➣ จากพฤติกรรมบางอย่าง เช่น การสูบบุหรี่และดื่มสุรา เป็นต้น
2. ➤ เกิดจากความผิดปกติภายในร่างกาย ซึ่งมีเป็นส่วนน้อย การมีภูมิคุ้มกันที่บกพร่องและภาวะ ทุพโภชนาการ เช่น การขาดไวตามินบางชนิด เช่น ไวตามินเอ ซี เป็นต้น
◉ ปัจจัย เสี่ยงต่อการเป็นโรค มะเร็ง ที่ สำคัญ มี 2 ข้อ

➤ ข้อ แรก คือ ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกาย เช่น สารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อน ในอาหาร อากาศ เครื่องดื่ม ยารักษาโรค เป็นต้น รวมทั้งการได้รับรังสี เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และพยาธิบางชนิด
➤ ข้อที่สอง คือ ได้แก่ปัจจัยภายในร่างกาย เช่น ความผิดปกติทางพันธุกรรม ความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน และภาวะทุพโภชนา เป็นต้น
◉ ผู้ ที่มีความเสี่ยงต่อการ เป็นโรคมะเร็ง มีดังนี้
➣ ผู้ที่สูบบุหรี่ จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งของระบบหายใจ ได้แก่ ปอด และกล่องเสียง เป็นต้น
➣ ผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำ จะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง ตับ ถ้าทั้งดื่มสุราและสูบบุหรี่จัด จะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง ช่องปากและในลำคอด้วย
➣ ผู้ที่เป็นพาหะของเชื้อ ไวรัสตับอักเสบชนิดบี หรือผู้ที่ชอบรับประทานอาหารที่มี สารพิษ ชื่อ อัลฟาทอกซิล ที่พบจากเชื้อราที่ปนเปื้อนในอาหารเช่น ถั่วลิสงป่น เป็นต้น หากรับประทานประจำจะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับ และหากได้รับทั้ง 2 อย่าง โอกาส จะเป็นมะเร็งตับมากขึ้น
➣ ผู้ที่รับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเป็นประจำ จะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง เต้านม ลำไส้ใหญ่ เยื่อบุมดลูก และต่อมลูกหมาก
➣ ผู้ที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ และรับประทานอาหารที่ใส่ดิน ประสิวเป็นประจำ จะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในตับ
➣ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอันเกิดจากความผิดปกติจากพันธุกรรมหรือติดเชื้อไวรัส เอดส์ จะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งปากมดลูก มะเร็งของหลอดเลือด เป็นต้น
➣ ผู้ที่รับประทานอาหารเค็ม จัด อาหารที่มีส่วนผสมดินประสิวและส่วนไหม้เกรียม ของอาหารเป็นประจำจะเสี่ยง ต่อการเป็นมะเร็งกระเพาะ อาหารและลำไส้ใหญ่
➣ ผู้ที่มีประวัติโรคมะเร็งในครอบครัว อาทิ มะเร็งของจอตา มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ และมะเร็งลำไส้ใหญ่ชนิดที่ เป็นติ่งเนื้อ เป็นต้น
➣ ผู้ที่ตากแดดจัดเป็นประจำจะ ได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ มีปริมาณของแสงอุลตรา ไวโอเลต จำนวนมาก มีผลทำให้เป็นมะเร็งผิวหนังได้
◉ โภชนาการกับโรคมะเร็ง
อาหารอาจมีส่วนสัมพันธ์ กับการเกิดโรคมะเร็งได้ประมาณ 30-50% แต่ในขณะเดียวกันอาหารประเภทพืชผัก ผลไม้ ธัญพืช และ เครื่องเทศต่างๆ ก็มี คุณสมบัติในการป้องกันมะเร็งได้ ดังนั้น การรับประทานอาหารอย่างถูกต้องตามหลัก โภชนาการ จึงเป็นหนทางหนึ่ง ซึ่งสามารถป้องกันโรคมะเร็งได้
◉ อาหารที่มีความ เสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็ง
➣ อาหารที่มีรา ขึ้นโดยเฉพาะราสีเขียว-สี เหลือง
➣ อาหารไขมันสูง
➣ อาหารเค็มจัด ส่วนไหม้เกรียมของอาหารปิ้ง ย่าง รมควัน และอาหารที่ถนอมด้วยเกลือ ดินประสิว


◎➢ ทางเลือกหนึ่งที่อาจลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้...
◉ อาหารเพื่อสุขภาพโรคมะเร็ง

【✔ น้ำสมุนไพรรวมจากสมุนไพรฤทธิ์เย็น, เย็นกลาง, ร้อน, อุ่น】

【✔ น้ำมันปลา】

【✔ แอสตา คิว พลัส แคโรทีนอยด์】

【✔ เลซิติน (LECITHI】

【✔ วิตามินรวม และแร่ธาตุ (ชาย)】

【✔ วิตามินรวม และแร่ธาตุ (หญิง)】

นอกจากนี้ยังสามารถเลือกอาหารเพื่อสุขภาพอื่น ๆ ที่มีสารอาหารที่มีประโยชน์ เพิ่มเติม เช่น

【✔ สารสกัดจากชาเขียว อีจีซีจี】

【✔ ขมิ้นชัน】

【✔ ถั่งเช่า (ชาย)】

【✔ ถั่งเช่า (หญิง)】

【✔ เห็ดหลินจือ】

【✔ สารสกัดจากเมล็ดองุ่น】

【✔ กระเทียม】

【✔ ทับทิม】

【✔ น้ำทับทิม】

【✔ ใบบัวบก】

【✔ เจียวกู่หลาน】

【✔ พลูคาว,  เบต้า-กลูแคน】

【✔ โสม】

【✔ แอสตาแซนธิน】

【✔ ขิง】

【✔ งาดำ】

【✔ ไลโคพีน】

【✔ เรสเวอราทอล (สารสกัดจากเปลือกองุ่นแดง)】

【✔ วิตามินซี, อะเซโรล่า เชอร์รี่, เบต้า-กลูแคน, ซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์, สารสกัดจากเห็ดหลินจือ, เห็ดยามาบูชิตาเกะ, เห็ดไมตาเกะ】

View all ...